Conference Alert: Trnava University in Historical Perspective

Mark Lauersdorf conveys the following conference invitation in which Trnava University is itself the topic of research:

 • http://www.truni.sk/medium.php?id=1913
 • http://www.truni.sk/medium.php?id=1915
  • Dobrý deň.
   Dovoľujem si Vám zaslať pozvánku na medzinárodnú vedeckú konferenciu
   "Trnavská univerzita vo svetle dejín",
   ktorá sa uskutoční v dňoch 29. septembra - 1. októbra 2010 a zároveň Vás požiadať o jej distribúciu na príslušné katedry.
   S pozdravom
   Soňa Danišková

   --
   Mgr. Soňa Danišková
   organizačné oddelenie

   Trnavská univerzita v Trnave
   Hornopotočná 23
   918 43 Trnava
   Tel.: 033/59 391 11, kl. 203
   Fax: 033/55 111 29
   http://www.truni.sk